login »
14 september 2018

Kritische tussenrapportage toezicht verwarde personen

De overheid heeft nauwelijks vooruitgang geboekt in de aanpak van en zorg voor gevaarlijke psychiatrische patiƫnten. Dat heeft Rein Jan Hoekstra aan ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) geschreven, naar aanleiding van een evaluatie-onderzoek.

De uitwisseling van informatie over personen met gevaarlijk verward gedrag tussen politie en de ggz is wettelijk nog altijd niet goed geregeld. De politie krijgt geen toegang tot gegevens van de ggz en dat beperkt de mogelijkheden voor een goede aanpak, aldus Hoekstra.

Aanbevelingen

Hoekstra bracht drie jaar geleden een rapport uit naar aanleiding van de moord op oud-minister Els Borst. Daarin deed hij een aantal aanbevelingen om het zicht op verwarde personen te verbeteren. In zijn tussenrapport concludeert hij dat daar nog weinig van terecht is gekomen. Hij roept het kabinet op "meer vaart te maken en geen onnodig tijdverlies meer te accepteren". Volgens hem ontbreekt het ook aan een sluitende aanpak. Personen met verward gedrag kunnen daardoor nog altijd tussen wal en schip belanden of zelfs uit beeld verdwijnen.

De Tweede Kamer is verbolgen over de conclusies die in de tussenrapportage worden getrokken. Een meerderheid in de Kamer wil hierover zo snel mogelijk een debat.