login »
12 april 2018

‘Aanpak verward gedrag mag niet ontbreken in gemeentelijk coalitieakkoord’

Voor het realiseren van onze plannen is een gedragsverandering nodig die meer tijd vraagt dan we van tevoren hebben voorzien. Dat stelt het Schakelteam personen met verward gedrag in zijn tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'. "Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden", aldus voorzitter Onno Hoes.

Het Schakelteam doelt op een gedrags- en/of cultuurverandering bij tal van instanties. Gemeenten moeten de regie en verantwoordelijkheid nemen als het gaat om een goedwerkende aanpak.

Stand van zaken

In het tussenbericht Weerbarstige werkelijkheid geeft het Schakelteam de huidige stand van zaken weer. Op steeds meer plekken in het land ontstaan er goede initiatieven en groeit langzaam het besef dat zorg voor deze kwetsbare groep mensen een betere samenwerking vereist. Gemeenten zijn dan ook redelijk positief over wat zij de afgelopen tijd bereikt hebben.

Aandachtspunten liggen vooral in het maken van de vertaalslag naar de praktijk en/of structurele afspraken over borging en financiering. “Ook de betrokkenheid van familie bij de behandeling van cliënten moet meer aandacht krijgen. Het is een complex vraagstuk. Maar bestuurders moeten zich dit wel aantrekken”, aldus Onno Hoes.

Het Schakelteam heeft het tussenbericht aangeboden aan zijn opdrachtgevers, staatssecretaris Blokhuis van VWS, minister Grapperhaus van JenV en Jantine Kriens, directeur VNG. Het tussenbericht is, samen met de reactie van de opdrachtgevers, gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden.

Download

Tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid', april 2018.