login »
12 juli 2018

Flexteam ondersteunt ZVH-en bij aanpak radicalisering en extremisme

Het flexteam is begin 2018 opgericht met als doel om in 2020 samen met alle Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH-en) in Nederland de basis van de integrale aanpak radicalisering en extremisme landelijk op orde te hebben en de kwaliteit en kennis te vergroten. Het flexteam bestaat uit een groep ervaren procesregisseurs die dagelijks werkzaam zijn in de aanpak van radicalisering en extremisme.

De volgende ZVH-en zijn in het team vertegenwoordigd: Haaglanden, Arnhem, Hollands Midden, Rotterdam en Amsterdam. Alle ZVH-en kunnen gebruikmaken van de aanwezige kennis en ervaring binnen het flexteam.

Hulpvragen

Het flexteam speelt in op zowel individuele als regionale hulpvragen vanuit de ZVH-en. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking op het gebied van inrichting van de regionale aanpak, ondersteuning bij het opzetten en voorzitten van een casusoverleg (bijvoorbeeld over een terugkeerder) en het organiseren van een opleiding op maat voor de procesregisseurs.

Om landelijk onze kennis te vergroten en onderlinge samenwerking te versterken organiseert het flexteam bijeenkomsten voor ZVH-en over de aanpak radicalisering en extremisme en bouwen we aan het netwerk van procesregisseurs op dit thema.

Landelijk dekkend netwerk

Zoals vermeld in de Meerjarenagenda voor de ZVH-en, wil het flexteam uiteindelijk in 2020 toewerken naar een landelijk dekkend netwerk van procesregisseurs in de aanpak radicalisering en extremisme.

Inmiddels maken tien ZVH-en gebruik van het flexteam om hun aanpak te verbeteren. Ook heeft er een eerste leerbijeenkomst plaatsgevonden voor procesregisseurs. Eind dit jaar volgt er een tweede bijeenkomst.

Meer weten?

Ieder Zorg- en Veiligheidshuis kan een beroep doen op het flexteam bij vragen over de aanpak radicalisering en extremisme. Neem voor meer informatie contact op met het flexteam.