login »
12 oktober 2018

VNG presenteert Discussienotitie Zorg en Veiligheid

De VNG heeft een discussienotitie over zorg en veiligheid gepubliceerd. Met de notitie wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Personen met verward gedrag, (de)radicalisering, kindermishandeling, huiselijk geweld: steeds meer opgaven omvatten zorg- én veiligheidsaspecten en vragen een integrale, casusgerichte (keten)benadering. Waar hebben we het precies over? Wat gebeurt er al en wat is (nog) nodig?

Richting geven

Bestuurders, beleidsmakers en professionals zijn het erover eens dat de samenwerking tussen zorg en veiligheid een essentieel onderdeel is van het sociaal domein. Voor gemeenten is het moment daar om het een goede plek op de bestuurlijke agenda te geven en om als eerste overheid richting te geven aan de ontwikkelingen.

Doel van het gesprek

De VNG nam daarom het intiatief tot deze green paper, waarin we ingaan op de context en huidige dynamiek en suggesties geven voor het bestuurlijke en maatschappelijke gesprek. Doel: een gedeeld perspectief in gemeente en regio op de ontwikkelingen van de samenwerking tussen ‘Zorg’ en ‘Veiligheid’, zowel op bestuurlijk en organisatorisch niveau als in de uitvoering. De VNG roept op: 'pak door met de transformatie van het sociaal domein en gebruik de verbinding van zorg en veiligheid als katalysator!'

Meer informatie