login »
06 april 2018

'Bezuinigingen zorgen niet voor meer overlast van verwarde personen'

Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg hebben niet geleid tot een toenemende overlast van 'verwarde personen'. Dat blijkt uit cijfers van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, op basis van de declaraties die bij verzekeraars zijn ingediend, aldus de Volkskrant.

De uitgaven aan de volwassenen-ggz zijn gestegen van 3,2 miljard euro in 2013 tot 3,5 miljard euro in 2017. De ggz crisisdienst kwam in 2013 nog 70 duizend keer in actie; in 2017 was dat 60 duizend keer. "De verhalen over de bezuinigingen op geestelijke gezondheidszorg, waardoor bijvoorbeeld het aantal verwarde personen zou stijgen, zijn dus niet met deze cijfers te onderbouwen", zegt seniorbeleidsadviseur GGZ Jaap van der Rijst van Zorgverzekeraars Nederland.

Politiecijfers

De cijfers lijken haaks te staan op cijfers van de politie. Sinds 2011 bestaan er nationale cijfers over het aantal keren dat de politie een melding krijgt over een verward persoon. Dat aantal is de afgelopen jaren bijna verdubbeld, van zo'n 40.000 naar bijna 75.000 meldingen per jaar.

Meer informatie

Artikel Ggz wegbezuinigd? De uitgaven zijn juist gestegen (en de crisisdienst hoeft minder vaak op te treden), de Volkskrant 6 april 2018