login »
05 maart 2018

Het Schakelteam pleit voor brede verspreiding Crisiskaart

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag pleit ervoor dat elke gemeente meewerkt aan het beschikbaar stellen van de crisiskaart. Op dit moment hebben zo’n 1.500 mensen zo’n kaart op zak, maar de verwachting is dat dat vele duizenden meer gaan worden, aldus het Schakelteam.

Op een Crisiskaart- een opvouwbaar kaartje met de omvang van een bankpas - staat wat professionals of omstanders moeten doen als de houder ervan in een psychische crisis terecht komt. Het is een preventief middel dat onder meer ingezet kan worden bij de aanpak personen met verward gedrag.

Maatschappelijke effectenanalyse

Volgens een recente maatschappelijke effectenanalyse kan de Crisiskaart bijdragen aan een verschuiving van relatief zware, intensieve en/of langdurige naar lichtere, minder intensieve en/of kortere zorg of ondersteuning. Het eerder kunnen signaleren van een dreigende crisis (door zowel cliënt, naasten als omstanders) en het voorkomen van verergering ervan kunnen ertoe bijdragen dat lichtere zorg of ondersteuning soms volstaat.

Daarnaast heeft het dragen van een Crisiskaart een gunstig effect op het aantal meldingen over verwarde personen dat bij de politie binnenkomt. Ook kan de kaart voorkomen dat iemand bijvoorbeeld ten onrechte in een politie- of isolatiecel belandt.

Downloads