login »
05 januari 2018

Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.

Ondersteuning

De volgende gemeenten worden ondersteund: Den Haag (€ 1.142.770), Amsterdam (€ 312.310), Utrecht (€ 817.710), Rotterdam (€ 781.380), Delft (€ 382.770), Arnhem (€ 432.450), Zoetermeer (€ 290.540), Gouda (€ 166.470), Huizen (€ 149.180), Nijmegen (€ 50.180), Tilburg (€ 91.360), Almere (€ 27.830), Schiedam (€ 143.070), Haarlemmermeer (€ 170.460), Amersfoort (€ 198.250), Culemborg (€ 63.000), Nuenen (€ 188.250), Maastricht (€ 456.010), Leiden (€ 83.710) en Zwolle (€ 27.830).

Regionale activiteiten

De aanvraag van deze gemeenten is gericht op regionale activiteiten. De bedragen zijn gebaseerd op de door de gemeenten aangeleverde plannen. Die zijn onder andere gericht op het bevorderen van deskundigheid van mensen die werken met radicaliserende jongeren, de ondersteuning van de omgeving van deze jongeren, de opbouw van strategische netwerken van sleutelfiguren en op analyse van de lokale problematiek en weerbaarheid.

Het is de derde keer dat deze versterkingsgelden worden verstrekt. De afgelopen twee jaar is in het totaal ongeveer dertien miljoen euro beschikbaar gesteld.