login »
03 juli 2018

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.

De handreiking is opgesteld door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW.

De handreiking Sleutelfiguren:

  • geeft gemeenten handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren
  • ondersteunt gemeenten bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.

Meer informatie

De handreiking is beschikbaar als interactieve PDF en printversie.