login »
02 juli 2018

Passend vervoer voor personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren.

Daarnaast zetten de partijen hun handtekening onder het verder ontwikkelen van goede zorg en vervoer voor deze groep mensen en gaan ze intensiever samenwerken. Betrokken partijen zijn gemeenten, ambulancediensten, politie, GGZ-instellingen, meldkamers, verzekeraars en het Rijk. Blokhuis en Grapperhaus zetten zich in om meer van dergelijke convenanten met regio’s in het land af te sluiten.

Pilots

Alle partijen zijn het eens dat personen met verward gedrag, die niets strafbaars doen, niet door politie moeten worden vervoerd en opgesloten. Deze mensen hebben hulp en ondersteuning nodig. Daarom zijn de provincies Friesland en Drenthe pilots gestart om personen met verward gedrag in eerste instantie zoveel mogelijk thuis of in een vertrouwde omgeving te helpen. Dat is niet altijd mogelijk. Dan is het belangrijk dat mensen op een goede manier naar de juist locatie worden vervoerd. De provincie Drenthe maakt daarvoor gebruik van een zogenoemde psycholance; een ambulance met een neutraal interieur om mensen rust te bieden. In Friesland maken ze gebruik van een busje met een neutraal uiterlijk.

Volgens de afspraken moet er altijd een GGZ-deskundige aan boord is zijn. Die heeft de vaardigheden in huis om op een goede manier om te gaan met personen met verward gedrag en is meer in staat om te zorgen voor deëscalatie van soms moeilijke situaties. Daarnaast kan de GGZ- deskundige beoordelen welke zorg er nodig is. Verder geeft een psycholance, of een “gewone” personenbus veel meer rust.

Regelgeving

Partijen hebben ook afgesproken om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld het aantal ritten, de kosten en responstijden van de nieuwe voertuigen. Op basis daarvan zal de staatssecretaris in 2019 een besluit nemen over regelgeving omtrent vervoer van personen met verward gedrag.

Meer informatie

Rijksoverheid.nl