login »
02 mei 2018

Doorontwikkeling preventieve aanpak radicalisering

Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belangrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.

In het Interbestuurlijk Programma (IBP) formuleren Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijke ambities om personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren) eerder te signaleren en te bereiken.

Ondersteuning preventief beleid

Het Rijk biedt gericht expertise en ondersteuning, ontwikkelt waar nodig instrumenten en stelt de bestaande ‘versterkingsgelden’ en trainingen ter beschikking aan gemeenten. Een belangrijk onderdeel daarvan is landelijke ondersteuning voor preventief beleid. De betrokken bewindspersonen stuurden de Tweede Kamer op 26 april hun visie op de preventie van radicalisering.

Meer informatie