login »
02 oktober 2018

Start Kennisnetwerk personen met verward gedrag

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans, slaan de handen ineen om kennis over verward gedrag beschikbaar te stellen. Het doel is om praktijkprofessionals uit de verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak. Dit doet het kennisnetwerk in afstemming met praktijkpartijen en branche- en beroepsverenigingen. Op die manier versterkt dit netwerk de aanpak van personen met verward gedrag.

Nederlandse gemeenten hebben de opgave om uiterlijk dit jaar te beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het Schakelteam verward gedrag en een hierop gericht ontwikkelings- en implementatieprogramma van ZonMw ondersteunen gemeenten en regionale projectleiders hierbij. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk van regionale implementatieteams in 23 regio’s, waarin alle betrokken partijen samenwerken.

Open kennisnetwerk

Het 'Kennisnetwerk personen met verward gedrag' is geen nieuw instituut of organisatie, maar een samenwerking van bestaande organisaties. Het netwerk biedt overzicht en samenhang in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag of acute zorgnood. Omdat het een open netwerk is, zullen ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen uitgenodigd worden om aan te sluiten. Het kennisnetwerk borgt en bewaakt de voortgang rond dit thema en de reeds ingezette samenwerking.

Projectleider Christine Kuiper over het kennisnetwerk: "We hebben met elkaar een uitdagende missie. We gaan kennis ophalen van lokale en regionale aanpakken over een effectieve aanpak voor mensen met verward gedrag. Deze kennis ontwikkelen we voor zover nodig door en ontsluiten het. We willen leren van elkaar en samen de zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verbeteren. Daarmee ondersteunen we professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in hun werk."

Het kennisnetwerk richt zich op professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die werken of actief zijn in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Ook cliënten en hun naasten kunnen hier belangrijke kennis halen.

Schakelteam

Het Schakelteam legt vanaf 1 oktober 2018 haar activiteiten neer. De aanpak van mensen met verward gedrag is nog nergens sluitend. Op verzoek van het Schakelteam Personen met verward gedrag en ZonMw hebben Movisie en het Trimbos Instituut samen met andere kennisinstellingen een start gemaakt met het Kennisnetwerk verward gedrag.

Meer weten over het Kennisnetwerk Verward Gedrag? Neem contact op met CCV-adviseur Leonie Aarsen.