login »
31 juli 2017

Gemeente Rotterdam zorgt voor soepele overgang 18- naar 18+

Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang is moeilijk voor kwetsbare jongeren, die veel hebben meegemaakt. Lees over de aanpak van Rotterdamse jongeren, waarbij zorg, veiligheid, school en werk gelijk betrokken worden.

Programmamanager Ciska Scheidel en Projectleider overgang 18-/18+ Claudia Nanninga vertellen in een interview over het Programma Rotterdamse Risicojongeren en over de werkwijze bij de overgang van 18- naar 18+.

Ervaringsdeskundige jongeren

Het programateam luistert goed naar de signalen en hierdoor herkennen jongeren zich in het programma. Neem bijvoorbeeld het team van ervaringsdeskundigen: dit zijn de jongeren die zelf de overgang van 18- naar 18+ in Rotterdam meemaken. Zij vertellen hun ervaringen over hoe het is om 18 jaar te worden in Rotterdam. Ze houden een spiegel voor, waardoor je erachter komt dat (risico-)jongeren helemaal niet zitten te wachten op een oplossing die je als gemeente bedenkt.

  • Het team maakte een knelpuntenoverzicht van wat jongeren als belemmerend ervaren. Hieruit kwam dat ze het lastig vinden als ze vaak wisselen van hulpverlener of van huisvesting en dat ze te weinig inbreng hebben in hun eigen plannen.
  • De jongeren uit het team denken intensief mee over het toekomstplan, dat de overgang van de jeugdhulp naar de Wmo onbelemmerd moet laten verlopen. Het toekomstplan helpt jongeren en hulpverlening om vroegtijdig de zaken bij de overgang van 18- naar 18+ te regelen. Het is erg belangrijk dat als jongeren na hun 18e jaar nog hulp nodig hebben, die hulp ook krijgen en dat er geen gat valt in de jeugdhulp die vóór hun 18e jaar is geboden.

Gemeente Rotterdam is betrokken bij de landelijke werkagenda 16-27, die knelpunten bij de overgang naar volwassenheid uitwerkt. Deze landelijke agenda deelt samen met het NJI en de VNG de voorlichting aan gemeenten en best practices.

Links