login »
30 november 2017

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.

Groot probleem

"Huiselijk geweld is een groot probleem, waar vaak een heel gezin onder lijdt", zegt rechter Erik-Jan Stalenberg op Rechtspraak.nl. Bij huiselijk geweld zijn er volgens hem vaak ook andere kwesties aan de orde. "Zoals een huisverbod voor de gewelddadige ouder, een omgangsregeling, een ondertoezichtstelling van de kinderen, spijbelproblemen, allemaal zaken waar de rechtbank een rol in heeft. Ons doel is om zoveel mogelijk zaken te combineren."

Themazittingen

Het voordeel van zo'n themazitting is dat de rechter meteen overzicht heeft over alle problemen die binnen het gezin spelen. Stalenberg: "Dat maakt het makkelijker om doelgericht maatregelen te nemen, want de gezinsleden moeten vaak wel met elkaar verder. Wij denken dat de rechter zo ook beter in staat is om degene die verdacht wordt van huiselijk geweld voorwaarden op te leggen, als ondersteuning bij het veranderen van het gedrag. Bijkomend voordeel is dat de gezinsleden maar één keer in spanning zitten omdat ze naar de rechter moeten."

Dossiers

De rechtbank en het Veiligheidshuis gaan de komende maanden aan de hand van dossiers uitzoeken hoeveel gezinnen baat kunnen hebben bij zo’n gecombineerde behandeling van rechtszaken. De themazittingen gaan naar verwachting volgend najaar van start. Het ministerie van Justitie en Veiligheid subsidieert de proef, die twee jaar duurt.