login »
30 november 2017

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de verbetervoorstellen van het voorlopig model melding en een webtool om het handvat gegevensdeling in de praktijk te brengen. Daarnaast informatie over de subsidieoproepen van zonMw, de regiobezoeken en praktijkvoorbeelden.

Inhoudsopgave

  • Blog van Marianne, moeder van iemand met verward gedrag
  • Voorlopig model melding
  • Reactie op de tussentijdse rapportage van het Schakelteam
  • Subsidieoproepen ZonMw
  • Webtool handvat gegevensdeling
  • Regiobezoeken en voorbeelden uit de praktijk

Links