login »
30 mei 2017

Rapporteur Azough presenteert rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’

Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vandaag heeft aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

Het kabinet gaat professionals ondersteunen met kennis en deskundigheid om hen te helpen signalen beter te herkennen en slagvaardiger te kunnen handelen. Er komt een hulplijn waar jongerenwerkers en jeugdzorgprofessionals terecht kunnen als zij extra deskundigheid in willen schakelen.

Uitdagingen

Azough is in mei 2016 aangesteld als speciaal rapporteur. Haar onderzoek onder onderwijs- en jeugdprofessionals laat zien waar zij in hun praktijk mee te maken krijgen met betrekking tot sociale spanningen, toenemende polarisatie en de preventie van extremisme. Azough formuleert een aantal uitdagingen. Door die aan te pakken kan de ondersteuning van deze professionals verbeterd worden, zoals het voorkomen van professionele eenzaamheid, samen optrekken met andere partners en ouders en preventief aandacht besteden aan deze thema’s, ook als er geen incidenten zijn.

Investeren in vredestijd

Azough: “De preventie van sociale spanningen en radicalisering begint al in een heel vroeg stadium en lijkt daarin niet heel anders te zijn dan andere problematiek van jongeren. Toch zien we dat er binnen veel organisaties nog onvoldoende aandacht zowel hiervoor is als voor de invloed van de toenemende polarisatie in onze samenleving op jongeren en medewerkers. Vaak wordt er pas over gesproken wanneer er iets gebeurt. Dan is het eigenlijk al te laat. We moeten investeren in vredestijd.”

Luisterend oor

Minister Bussemaker: “Kwetsbare jongeren kunnen vatbaar zijn voor de meest extreme of radicale meningen in hun omgeving. Het is ongelofelijk belangrijk dat ze gezien worden door betrokken leraren, jongerenwerkers en hulpverleners. Deze professionals krijgen vroeg of laat ook te maken met polarisatie en extremisme. Zij moeten hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en daarom moeten we hen helpen: met informatie, met een luisterend oor en een gedeelde visie. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren hun plek vinden – en willen vinden – in onze samenleving.”

Hulp met kennis en deskundigheid

Staatssecretaris Van Rijn: “Preventie van extremisme is van heel groot belang. Daar moeten we alle professionals die met jongeren werken zo goed mogelijk in ondersteunen. We gaan professionals ondersteunen met kennis en deskundigheid als ze niet zeker weten hoe ze in een specifieke situatie het best kunnen handelen. Via de nieuwe hulplijn kunnen ze van deskundigen snel en praktisch advies krijgen. Professionals kunnen daar vervolgens dan weer mee door in hun eigen praktijk.”

Samenwerking cruciaal

De opdracht van Azough maakte onderdeel uit van de kabinetsbrede aanpak radicalisering, waar een integrale benadering centraal staat. Ook op lokaal en individueel niveau ziet Azough dat de samenwerking tussen sectoren cruciaal is. Op plekken waar het goed gaat werken onderwijsinstellingen nauw samen met jeugd- en jongerenwerkers en ondersteunt het bestuur van instellingen gesprekken over moeilijke onderwerpen die kunnen leiden tot polarisatie.
Het kabinet is al gestart om de bevindingen van Azough onder de aandacht te brengen bij jongerenwerkers en professionals in het onderwijs. Een nieuw Kennisplatform en een hulplijn –die worden ondergebracht bij het ministerie van SZW- zal dit verder ondersteunen.

Downloads