login »
28 november 2017

VWS wil aansluiting zorgpartijen bij zvh’s verder bevorderen

Staatssectretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de aansluiting van de zorgpartijen bij de zorg- en veiligheidshuizen verder bevorderen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In de brief reageert hij op een tussenrapportage van het Schakelteam personen met verward gedrag.

In de tussenrapportage stelt het Schakelteam personen met verward gedrag dat de aanpak van mensen met verward gedrag nog nergens sluitend is. Blokhuis laat weten dat hij, samen met de partners, wil doen wat nodig is om de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag goed te regelen. “De mensen om wie het gaat en hun omgeving moeten het verschil gaan merken”, aldus de staatssecretaris.

Onderschrijving Meerjarenagenda

Bij de behandeling van complexe casuïstiek is volgens hem een belangrijke rol weggelegd voor de zorg- en veiligheidshuizen. Deze richten zich steeds meer op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals ook in de Meerjarenagenda wordt aangegeven. Blokhuis: “Wij zullen ons met het Schakelteam de komende periode verder inzetten op aansluiting van de zorgpartijen (o.a. de ggz en de lvb-sector) bij de zorg- en veiligheidshuizen.

Daarom ook zal VWS, net als eerder de VNG, JenV en alle ketenpartners, de Meerjarenagenda van de zorg- en veiligheidshuizen onderschrijven en actief participeren in de stuurgroep zorg- en veiligheidshuizen.”

In deze stuurgroep wil Blokhuis onder meer stimuleren dat er bij de zorg- en veiligheidshuizen aandacht uitgaat naar LVB. Hij benadrukt de noodzaak van vroege herkenning van een (licht) verstandelijke beperking.

Gegevensdeling

Verder zal begin 2018 worden bekeken of er, voor de aanpak van mensen met verward gedrag, op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling nog extra activiteiten nodig zijn. De staatssecretaris wijst hierbij op het handvat ‘gegevensdeling in zorg- en veiligheidsdomein’, dat dit jaar is uitgebracht en de bijbehorende trainingen en webtool voor professionals.

Downloads