login »
28 november 2017

Kabinetsreactie tussenrapportage schakelteam naar Kamer

De staatssecretaris van VWS heeft een reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief spreekt veel waardering voor het werk dat al gedaan is, maar ook een gedeeld gevoel van urgentie.

Met de tussentijdse rapportage maakte het Schakelteam de balans op na één jaar schakelen. Algemene conclusie is dat het vraagstuk onverminderd urgent is.

Focuspunten

In de tussenrapportage komen een viertal focuspunten naar voren:

  • Een extra impuls voor een inclusieve en veilige leef- en woonomgeving voor de groep kwetsbare mensen die nu vaak tussen wal en schip valt.
  • Per direct een betere ondersteuning en beveiligde zorg aan personen met verward gedrag die een gevaar zijn voor zichzelf en/of hun omgeving.
  • Een spoedige implementatie van regionale 24/7 niet-acute advies en meldpunten, melding, passend vervoer en beoordeling.
  • Structurele borging van (bestuurlijke) samenhang tussen sociaal domein, zorg en veiligheid.

Extra inzet

Aan de hand van de genoemde punten wordt in de reactie niet alleen stilgestaan bij wat er op dat gebied al gebeurt, maar ook aangegeven waar komend jaar extra op ingezet wordt.

Meer informatie