login »
23 november 2017

Nieuwsbrief personen met verward gedrag - bouwsteen 1 & 2

Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel voor een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag. Een speciale nieuwsbrief naar aanleiding van het onlangs gehouden ontwikkelplein Herstel en Meedoen (bouwsteen 1 en 2).

Inhoudsopgave

  • Ontwikkelplein Herstel en Meedoen
  • Het verhaal van Ans
  • Tips en tricks over het opzetten van een zelfregiecentrum
  • Voorbeelden van herstelinitiatieven
  • Handboek "Zelfregie werkt"
  • Bouwstenen voor Participatie en Herstel
  • Blog: Herstel en meedoen, doe het samen!

Downloads