login »
23 augustus 2017

Essay over intensievere samenwerking reclassering en gemeenten

Om de kans op recidive door delictplegers te verminderen, moeten reclassering en gemeenten de handen vaker ineenslaan. Dat stellen Sjef van Gennip en Liesbeth Spies, respectievelijk algemeen directeur van Reclassering Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde organisatie in een essay in Binnenlands Bestuur.

Niet overal vanzelfsprekend

De samenwerking tussen reclassering en gemeenten krijgt op steeds meer plaatsen vorm en inhoud, maar is nog lang niet overal vanzelfsprekend. Dat komt vooral door twee dingen: de reclassering concentreerde zich van oudsher vooral op haar positie in het strafrechtelijke domein en gemeenten waren relatief onbekend met reclasseringswerk.

‘Dat een intensievere samenwerking tussen reclassering en gemeenten voor beide partijen veel goeds kan brengen, is wat ons betreft zonneklaar’, aldus Van Gennip en Spies. ‘Gemeentebesturen hebben de laatste jaren steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Dezelfde doelgroep

Burgemeesters kunnen bijvoorbeeld gebiedsverboden afgeven of gedragsaanwijzingen aan overlastplegers geven. Het lokale bestuur heeft daarbij te maken met dezelfde doelgroep als de reclassering. Vaak gaat het plegen van een strafbaar feit gepaard met complexe problematiek bij de daders. Of zijn meerdere gezinsleden bekend bij diverse (lokale) instanties. ‘Daarom is goede samenwerking tussen gemeenten en reclassering van groot belang’, aldus Spies en Van Gennip.

Links

Kijk voor meer informatie over het essay op de website van Binnenlands Bestuur