login »
21 december 2017

Privacy Protocol en Samenwerkingsconvenant

Het Privacy Protocol en Samenwerkings-convenant voor de zorg- en veiligheidshuizen komt naar alle waarschijnlijk op 1 februari 2018 beschikbaar. De werkgroep 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' legt momenteel samen met de privacy experts van Considerati de laatste hand aan beide documenten.

Vorige week heeft de werkgroep de laatste aanpassingen en bespreekpunten doorgenomen. Vervolgens worden de documenten op 31 januari voorgelegd aan de Stuurgroep Zorg en Veiligheid (voorheen: Stuurgroep Veiligheidshuizen). Als de stuurgroep akkoord gaat met de modelconvenanten, kunnen deze op 1 februari beschikbaar worden gesteld.