login »
21 december 2017

ICT gegevensuitwisseling ex-gedetineerden toe aan vervanging

Sinds 2007 wisselen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten via het systeem DPAN gegevens van gedetineerden uit in verband met hun re-integratie. Het systeem is in technisch opzicht toe aan vervanging, bovendien is de wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling aangescherpt.

Het ministerie van JenV, de DJI en de VNG werken daarom aan een nieuwe werkwijze en ICT-oplossing die tegemoet komen aan de hedendaagse technische eisen en de aangescherpte regels. De resultaten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd.

Voordelen van de nieuwe werkwijze

Momenteel wordt een omvangrijke set aan gegevens uitgewisseld via DPAN. Een nieuwe werkwijze zal daarom bijdragen aan verlichting van de administratieve werklast en een effectieve aanpak. Een verkorte vragenlijst is eenvoudiger te doorlopen en de gegevens zijn gemakkelijker in te voeren, eerst nog direct in TULP en in de toekomst in BVJ. De nieuwe werkwijze bevordert daardoor de re-integratieactiviteiten.

Gegevens over begin en einde detentie

Om gemeenten te kunnen blijven informeren over het begin en einde van de detentie van gedetineerde ingezetenen, creëert het ministerie van JenV een juridische grondslag in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg). Zodra dit rond is, wordt de melding niet meer via DPAN gedaan, maar automatisch via het systeem Injus van de Justitiële Informatie Dienst (JustID).

Links