login »
21 april 2017

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de uitkomsten van een inventarisatie over hoe de eerste opvang en beoordeling van personen met verward gedrag in diverse delen van Nederland is vormgegeven, de brief van het Schakelteam aan informateur Schippers en de nieuwe subsidieoproepen van ZonMw.

Inhoudsopgave

  • Ervaringsdeskundige Paola: "Verwarring is heel menselijk en kan iedereen overkomen."
  • Brief Schakelteam aan informateur Schippers
  • Nieuwe subsidieoproepen voor projecten Personen met verward gedrag
  • Inventarisatie: Eerste opvang en beoordeling
  • Notitie: Bouwstenen voor participatie en herstel

Downloads