login »
20 februari 2017

Tweede Kamer stemt in met Wet verplichte ggz

De Tweede Kamer stemde 14 febuari in met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Deze wet is de opvolger van de Wet Bopz en maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en behandelen.

Het zwaartepunt verschuift van opname naar behandeling. Familie en naasten worden beter betrokken, de rechten van de patiƫnt zijn beter gewaarborgd en er is aandacht voor de samenwerking tussen ggz en gemeenten. Allemaal zaken waar gemeenten en de Tweede Kamer positief over zijn.

Verkennend onderzoek

Voor gemeenten is verder van belang dat iedereen op grond van de WvGGZ zijn zorgen over een mede burger bij het college van b&w kan melden. De gemeente moet dan een verkennend onderzoek doen en besluiten of de melding aanleiding is voor vervolgstappen op grond van de wet.

Invoering vraagt aandacht

Nu de Wet door de Tweede Kamer is aangenomen, is het zaak voortvarend te werken aan het voorbereiden van de invoering. De VNG is namens gemeenten nauw bij betrokken. De voorbereiding vraagt vooral samenwerking in de keten van zorg en veiligheid, die een rol speelt bij verplichte zorg (om, politie, rechterlijke macht, ggz en gemeente).

Eerste Kamer

De Eerste Kamer behandelt de wet in samenhang met de Wet zorg en dwang (gericht op verplichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en de Wet forensische zorg (zorg in een justitieel kader). De WvGGZ treeddt op zijn vroegst ingaan op 1 juli 2018 in werking.

Meer informatie