login »
15 juni 2017

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor het onderzoeksrapport 'Verward gedrag in de wijk, en nu?', de verdiepingsregio's en de landelijke uitrol van de crisiskaart.

Inhoudsopgave

  • Verhaal van een ervaringsdeskundige
  • Landelijke uitrol van de crisiskaart
  • Nieuwe projecten met subsidie van ZonMw van start
  • Eén jaar verdiepingsregio’s
  • Onderzoeksrapport: Verward gedrag in de wijk, en nu?
  • Aanpak per regio
  • Regio Gooi- en Vechtstreek ondertekent samenwerkingsovereenkomst

Downloads