login »
15 maart 2017

Achterhoek initieert drie projecten rond mensen met verward gedrag

Met drie nieuwe projecten willen organisaties in de Achterhoek de problemen rondom mensen met verward gedrag aanpakken. De projecten richten zich op triage en toeleiding, de behandeling van de meest complexe en risicovolle casussen, en het dwangmiddel de Voorwaardelijke machtiging.

Toename

Ggz-instelling GGNet initieerde deze projecten samen met de partners van het Veiligheidshuis Noord-Oost Gelderland, kamer Achterhoek. Partners zijn de Achterhoekse gemeenten, politie, verslavingszorg, Openbaar Ministerie en de reclassering. Per casus wordt bekeken welke organisaties - aanvullend hierop - nodig zijn.
Uit landelijke politiecijfers blijkt dat het aantal personen met verward gedrag toeneemt, ook in de Achterhoek.

“Waar GGNet zich zorgen over maakt is dat veel mensen de stijging impliciet koppelen aan bezuinigingen in de ggz, en verward gedrag koppelen aan psychiatrische patiënten. ”, zegt Eddy Adolfsen, initiatiefnemer en projectleider van GGNet. Volgens hem wijzen de feiten anders uit. “Slechts in een vijfde tot een kwart van de gevallen is er sprake van acute psychiatrische problemen.”

Betere samenwerking

Met de drie projecten willen de organisaties er gezamenlijk voor zorgen dat ze, door beter samen te werken, alle E-33 meldingen (de registratiecode van de politie voor mensen met verward gedrag) goed kunnen plaatsen. “En dat we bij problemen, tot concrete oplossingen komen waar de persoon in kwestie en zijn omgeving mee geholpen zijn”, aldus Adolfsen. “Naast goed inzicht in de E-33 meldingen, werken we dus aan oplossingen voor lokale samenlevingen.”

Kamer Achterhoek is de grootste veiligheidskamer van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Ze telt acht gemeenten en ongeveer 300.000 inwoners en 1175 E-33 meldingen in 2016. Na een evaluatie later dit jaar, zullen de projecten uitgerold worden over de drie andere Kamers van de regio. Uiteindelijk zullen alle ervaringen en resultaten met de andere Veiligheidsregio’s in Nederland gedeeld worden.