login »
15 februari 2017

Veiligheidshuizen en ZSM in Oost-Nederland dichter bij elkaar

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs samen met het bureau Learning By Simulation (LBS) vijf werksessies gehouden in de veiligheidsregio Oost-Nederland voor medewerkers van Veiligheidshuizen en ZSM. Het waren niet alleen inspirerende middagen, maar de sessies hebben ook tot meer vertrouwen, inzicht en begrip in elkaars werkwijzen geleid.

Aanleiding

De Veiligheidshuizen verbinden partners uit de strafrechtketen, zorgketen en bestuurlijke keten om bij complexe problematiek tot een casusgerichte aanpak op maat te komen. Er wordt ingezet op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Binnen het Veiligheidshuis vullen strafrecht en zorg elkaar aan.

De Veiligheidsregio Oost-Nederland telt vijf Veiligheidshuizen. In deze Veiligheidsregio liggen 81 gemeenten. Omdat er veel gemeenten per Veiligheidshuis zijn ingedeeld, is het lastig om alle wensen van deze gemeenten te combineren met de wensen van de andere partners, zoals de politie en het OM.

Afstemming Veiligheidshuis en ZSM

Binnen ZSM werken justitiële partners samen om in zaken van veel voorkomende criminaliteit (zoals diefstal en vernieling) te komen tot een zorgvuldige, snelle, en betekenisvolle interventie. Het kan zijn dat een verdachte al een aanpak op maat heeft binnen het Veiligheidshuis.

Het is dan in het belang van ZSM om de informatie van het Veiligheidshuis te kunnen betrekken bij de afwikkeling, gericht op maatwerk voor de verdachte. Beide samenwerkingsverbanden zijn dus gebaat bij een goede onderlinge relatie. In Oost-Nederland wilde men deze relatie versterken.

Casus

Om beter van elkaars werkwijze op de hoogte te zijn, organiseerde het CCV samen met LBS simulatiesessies rondom de vijf Veiligheidshuizen. Aan de sessies deden justitiepartners (OM, politie, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp) vanuit zowel het Veiligheidshuis als de ZSM-tafel mee. Centraal stond een fictieve casus, die zo werd opgezet dat voor de ontwikkeling van een aanpak op maat vanuit zowel het Veiligheidshuis als de ZSM-tafel input nodig was.

Om het leereffect te maximaliseren, wisselden deelnemers in de sessies ook nog van rol en functie. Resultaat: een leuke, inspirerende middag voor iedereen, waarbij er in spelvorm naar oplossingen is gezocht die van toepassing zijn 'in het echt'. Uit de evaluatie blijkt dat de sessies tot meer vertrouwen, inzicht en begrip in elkaars werkwijzen hebben geleid.

Ook ervaren?

De simulatiesessies van Learning By Simulation bootsen in korte tijd de werkelijkheid na en helpen professionals om beter samen te werken. De sessies zijn interessant voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met complexe vraagstukken (onder andere Veiligheidshuizen, sociale wijkteams, ZSM, VT). Meer weten? Neem contact op met: Leonie Aarsen, adviseur Veiligheid en Zorg van het CCV, 06 270 67 400.