login »
14 september 2017

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Verontrustend, vindt de inspectie, vooral omdat het kabinet gemeenten een belangrijke rol toedicht in de aanpak van jihadisme en radicalisering.

Problemen over het hoofd zien

De inspectie noemt de laksheid van de gemeenten zeer onverstandig, meldt dagblad Trouw. Gemeenten denken dat radicalisering bij hen niet voorkomt, en daarom hebben ze geen trek om geld te steken in voorlichtingsprogramma's of in het opleiden van speciale ambtenaren. De inspectie vreest dat gemeenten de problemen over het hoofd zien, vooral omdat radicalisering moeilijk te herkennen is.

Veiligheidshuizen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat kleinere gemeenten moeite hebben om de deskundigheid over radicalisering te organiseren. Daarom hebben de Veiligheidshuizen het initiatief genomen om kleine gemeenten te ondersteunen, aldus een woordvoerder van de VNG.
De VNG benadrukt dat radicalisering overal in Nederland voorkomt en daarom is het belangrijk dat alle gemeenten zich daarmee bezighouden, ook al zijn er nog geen concrete aanwijzingen voor problemen.

Downloads