login »
13 april 2017

Schakelteam Personen met verward gedrag schrijft informateur

Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers. De vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord is een goed moment om extra aandacht te vragen voor een aantal relevante aspecten van dit urgente vraagstuk.

Het Schakelteam kaart een aantal onderwerpen aan:

Investeren in preventie en zorg in de wijk

Investeren in preventie en 24/7 zorg in de wijk kan veel leed voorkomen én is kostenbesparend. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, verzekeraars en zorginstellingen. Zij zullen dit gezamenlijk moeten financieren, bijvoorbeeld met een preventiefonds op regionaal niveau. Zorgverzekeraars moeten ruimte krijgen om te investeren in preventie.

Voldoende woningen en woonvormen

Ook mensen met verward gedrag, moeten in onze samenleving mee kunnen doen. Liefst in een eigen woning, eventueel met begeleiding. Er is regie nodig op de ‘woonketen’: de doorstroming stokt, er zijn te weinig betaalbare woningen en onvoldoende aanbod voor een kleine groep mensen die langdurig of zelfs levenslang begeleiding en/of zorg nodig heeft.

Persoon centraal in verbinding zorg en veiligheid

Belangrijk is dat de persoon centraal staat en niet de schotten in wet- en regelgeving en financiële systemen. Zorg en veiligheid moeten dichter bij elkaar komen, bijvoorbeeld als het gaat om risicotaxatie, escalatie, informatiedelen en de beweging naar Zorg- en Veiligheidshuizen.

Meer informatie