login »
13 april 2017

Gros deelnemers Project UIT heeft nu werk en inkomen

Het Friese project UIT begeleidde vorig jaar 36 ex-gedetineerden naar werk en inkomen. Dertig van deze trajecten zijn inmiddels positief afgesloten. “Een mooi resultaat”, aldus Imar van der Ark van Zienn. Deze opvangorganisatie neemt samen met Veiligheidshuis Fryslân, het Leger des Heils, Limor en de PI’s Ter Apel, Lelystad, Veenhuizen en Leeuwarden deel aan het project.

Centrumgemeente Leeuwarden heeft het project UIT opgericht, met behulp van de zogenoemde VanderStaaij-gelden voor de begeleiding van ex-gedetineerden. Het Veiligheidshuis verzorgt de coördinatie. Waar nodig, betrekt het Veiligheidshuis ook de gemeente om de ex-gedetineerde snel weer op weg te helpen.

Zonder onderdak, werk of dagbesteding, en geen inkomen, is de kans dat je na detentie weer de fout in gaat een stuk groter dan wanneer de basisvoorwaarden geregeld zijn, aldus Van der Ark. “Je krijgt draaideurcriminaliteit. Recidive. Dat kun je voorkomen, of in ieder geval verminderen.”

In het maandelijks overleg tussen de betrokken organisaties wordt besproken we wie voor Project UIT in aanmerking komt. Vaak is al vrij snel duidelijk of iemands vertrek uit de gevangenis mogelijk zorgwekkend wordt. Bijvoorbeeld door het ontbreken van onderdak, een netwerk, werk en inkomen. Zienn, Limor of het Leger des Heils neemt vervolgens de begeleiding op zich. In 2016 hebben zij zo voor 30 mensen huisvesting, werk/dagbesteding en een inkomen kunnen regelen.