login »
12 september 2017

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.

Betere afstemming en informatie-uitwisseling

Naast betere afstemming en informatie-uitwisseling willen corporaties meer regie van gemeenten, betere begeleiding van bewoners en verplichte zorg voor zorgmijders.

Aedes-voorzitter Marnix Norder:"Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner én de buren. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. We willen de wijk voor iedereen leefbaar houden. Dus nieuw kabinet, onderken dat langer zelfstandig wonen tot problemen leidt. En zorg dat alle betrokken organisaties goed kunnen samenwerken en – als de situatie daarom vraagt – informatie kunnen delen."

Verder onderzoek

Aedes doet de komende tijd verder onderzoek naar juridische knelpunten bij de aanpak van verward gedrag. Het niet kunnen delen van informatie en het ontbreken van verplichte zorg zien corporaties vooralsnog als grootste problemen.

Uit de enquête blijkt dat 80 procent van de corporaties agressie en geweld richting medewerkers ziet toenemen. Daarom onderzoekt Aedes ook hoe corporatiemedewerkers ondersteuning kunnen krijgen bij het herkennen van en omgaan met verward gedrag.

Downloads