login »
12 mei 2017

Kwaliteitskader voor multidisciplinaire aanpak ++

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie hebben een Kwaliteitskader gepubliceerd voor de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak (MDA ++) moet eind volgend jaar in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd door de betrokken professionals.

MDA++ is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. De aanpak richt zich op gezinnen die op meerdere leefdomeinen problemen ervaren die van generatie op generatie kunnen overgaan.

Integrale aanpak in Nederland

Het Kwaliteitskader beschrijft wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn. Het is gezamenlijk ontwikkeld door de initiatiefnemers van een integrale aanpak in Nederland, met medewerking van de ketenpartners uit de zorg- en justitieketen.

Downloads