login »
11 december 2017

VNG wijst op behoefte informatiedeling en regionale plaatsing (ex)gedetineerden

De VNG heeft in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor twee knelpunten bij de opvang en re-integratie van ex-gedetineerden. Het gaat om het belang van regionale plaatsing van gedetineerden en de behoefte om meer informatie te kunnen delen.

Visie op het gevangeniswezen

In een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 8 december bracht Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel en lid van de commissie Bestuur en Veiligheid, de punten van de VNG voor het voetlicht.

Deze kabinetsperiode wordt een visie op het gevangeniswezen ontwikkeld. Oskam heeft het kabinet en de Tweede Kamer gevraagd om het uitgangspunt van regionale plaatsing zoveel mogelijk te verankeren in de toekomstige organisatie. Regionale plaatsing van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen is volgens de VNG een cruciale voorwaarde om de latere re-integratie in de samenleving kans van slagen te geven.

Wettelijke grondslag voor het delen van informatie

Verder wees Oskam erop dat gemeenten er momenteel niet achter kunnen komen of een terugkerende ex-gedetineerde speciale zorg en ondersteuning nodig heeft en of er al iets in gang is gezet. Ook kunnen ze niet zorgen voor een goede doorgeleiding naar instanties. De stappen die het ministerie zet om dit op te lossen, vindt de VNG niet toereikend. Zij stelt dat er een wettelijke grondslag voor het delen van informatie nodig is. De VNG heeft hier tevens een suggestie voor gedaan.

Downloads