login »
11 juli 2017

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.

Trainingen, webtool en modelconvenanten

Het document is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de landelijke ketenpartners, VNG, VenJ en managers van Veiligheidshuizen. Op basis van het handvat wordt momenteel een webtool en een training ontwikkeld voor procesregisseurs en medewerkers van ketenpartners.

De webtool wordt na de zomer opgeleverd, in september wordt gestart met de trainingen. In aanvulling op het handvat wordt ook gewerkt aan een ontwerp modelconvenant en privacyprotocol. Deze zijn na de zomer in concept gereed.

Downloads