login »
09 januari 2018

Wet verplichte GGZ verbetering, wel meer duidelijkheid nodig

De Wet verplichte GGZ is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn voor een zo spoedige mogelijke gefaseerde invoering van de wet. Maar op een aantal punten is wel meer duidelijkheid nodig.

De VNG en het NGB schrijven dit in een mail aan de Eerste Kamer die op 15 januari debatteert over de wet.

Onduidelijkheid

De VNG en het NGB roepen de senaat op om de minister over vier punten te bevragen:

  1. De crisismaatregel en wat hierbij van de burgemeester wordt verwacht.
  2. Het verkennend onderzoek door het College van B&W.
  3. Het Rijk moet, volgens artikel 2 van de Financiƫle Verhoudingswet, inzichtelijk maken hoe de nieuwe taken worden bekostigd, dat is tot nu toe niet gebeurd.
  4. Keteninformatie/ICT: op dit punt pleiten de VNG en het NGB voor gefaseerde invoering van de ICT-systemen, zodat eventuele vertraging in de (complexe) ICT-operatie niet leidt tot vertraging in de invoering van de wet.

Meer informatie