login »
08 februari 2017

Eerste Kamer stemt in met wetten uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme

De Eerste Kamer heeft drie wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Met de aanvaarding van deze wetten is een belangrijk deel van de wetgeving uit het actieprogramma gerealiseerd.

Bestuurlijke maatregelen

De eerste wet betreft een aantal bestuurlijke maatregelen die de overheid kan opleggen op grond van gedragingen die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Bijvoorbeeld een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod. Ook kan op grond van deze wet een uitreisverbod worden opgelegd als het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon uit het Schengengebied wil reizen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Al deze maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid.

Vervallen paspoorten en identiteitskaarten

De tweede wet regelt dat paspoorten en identiteitskaarten automatisch vervallen als een uitreisverbod wordt opgelegd door de minister van Veiligheid en Justitie. Doel is de uitreis van personen naar jihadgebieden te voorkomen.

Intrekken Nederlanderschap

Tot slot stemde de Eerste Kamer in met de wet op grond waarvan het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van jihadisten die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie. Bij terugkeer naar Nederland kunnen deze jihadisten immers een direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid. In zo’n geval is een snelle reactie geboden om te voorkomen dat deze personen legaal kunnen terugkeren naar Nederland.

Als het Nederlanderschap wordt ingetrokken, zal de jihadist ook tot ongewenst vreemdeling worden verklaard. Deze beide maatregelen vullen de huidige mogelijkheden aan om terrorisme te bestrijden. De drie wetten zullen zo snel mogelijk inwerking treden.