login »
07 juli 2017

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 9

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van informatievoorziening aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 9.

Ontwikkelplein

In de nieuwsbrief is veel aandacht voor ontwikkelplein over informatiedeling met betrekking tot de aanpak van personen met verward gedrag. Dit ontwikkelplein organiseerde het Schakelteam op 28 juni 2017 in samenwerking met het ministerie van VenJ. De nieuwsbrief geeft een terugblik van deze proactieve bijeenkomst.

Links