login »
03 juli 2017

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Door de Wet aanpak woonoverlast kunnen burgemeesters overlastgevers voortaan specifieke gedragsaanwijzingen geven.

De gemeenteraad kan de burgemeester nu de bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Als de gemeenteraad hiervoor kiest, ligt het voor de hand dit te doen in de Algemene plaatselijke verordening (APV). De VNG heeft daarvoor een bepaling opgenomen in de model-APV.

Advies VNG

De bevoegdheid om gedragsaanwijzingen op te leggen, is vrij nieuw in het Nederlandse recht en belast de burgemeester met een nieuwe taak. Het is zaak om bij de toepassing van dit instrument een zorgvuldige start te maken, adviseert de VNG:

  • De burgemeester moet de gelegenheid en de tijd worden gegund om beleid vorm te geven, in afstemming en overleg met bijvoorbeeld politie, gemeentelijke handhavers en toezichthouders, woningcorporaties en anderen, beleid vorm te geven.
  • Minstens zo belangrijk: met de burgemeester moet worden afgestemd wat er al dan niet in de verordening wordt opgenomen en wat daarvan de consequenties zijn.

Downloads