login »
02 maart 2017

Werkwijzer inzet wijk GGD'er

Wat in 2015 als pilotproject begon is in Vught uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak: de inzet van wijk GGD'ers bij de aanpak personen met verward gedrag. Om de opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen heeft de GGD Hart voor Brabant samen met de gemeente een werkwijzer opgesteld.

Door de nauwe samenwerking met (zorg)ketenpartners kunnen de wijk-GGD’ers Vught in een vroegtijdig stadium met elkaar bepalen welke aanpak en zorg een individu nodig heeft. Om het concept te laten slagen hebben zij een uitgebreid netwerk opgebouwd, van huisarts tot eigenaar van een supermarkt, tot de psychiater van de GGZ.

Positieve effecten

De aanpak heeft een duidelijk positief effect op de werklast van gemeente en politie:

  • Er komen minder meldingen van notoire overlastgevenden binnen
  • Er is een betrouwbare en snelle consultatie- en verwijsmogelijkheid naar de wijk GGD'er
  • De wijk GGD'er legt meteen goede verbindingen met andere betrokken ketenpartners (zoals de Woningbouwcorporatie/Woonwijze en de GGZ) en lokale zorgpartners (huisarts, apotheker)

Bouwstenen

Met de inzet van de wijk GGD'er geeft de GGD samen met de gemeente Vught op eigentijdse wijze invulling aan de problematiek van mensen met verward gedrag. Voor de realisatie van de aanpak zijn de bouwstenen Vroegtijdige signalering en Preventie en levensstructuur op een unieke manier vormgegeven.

Landelijke uitrol: gemeenten gezocht!

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gaat in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de slag om de 'Werkwijzer voor personen met verward gedrag' landelijk uit te rollen. Dit gebeurt in eerste instantie in tien pilotgemeenten. Gemeente die interesse hebben om aan deze pilot deel te nemen, kunnen hiervoor contact op nemen met Leonie Aarsen van het CCV.

Meer informatie