login »
02 februari 2017

Ggz-organisaties waarderen samenwerking in Veiligheidshuizen met een 7,2

Van de ggz-organisaties in Nederland is 92 procent actief in één of meerdere Veiligheidshuizen. Dit blijkt uit een enquête die GGZ Nederland onder haar leden heeft uitgevoerd. De ggz-organisaties waarderen de samenwerking in de Veiligheidshuizen met een 7,2.

Als positief punt wordt vooral de samenwerking tussen de verschillende disciplines genoemd. Doordat in Veiligheidshuizen de gemeente, zorg en justitie aanschuiven lukt het beter om adequaat in te grijpen in moeilijke casussen.

Verbeterpunt

Verbeterpunt is de mate waarin het binnen de Veiligheidshuizen lukt preventief op te treden. Vaak komt samenwerking pas tot stand na een incident. Dit terwijl er wel mogelijkheden liggen om preventiever te werken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door meer gebruik te maken van de consultatiemogelijkheden die ggz-organisaties bieden.

Nu zijn ze vooral op casusniveau betrokken, bij patiënten die al in beeld zijn. Door (financiële) ruimte te maken voor structurele aanwezigheid kan mogelijk preventiever gewerkt worden.

Grote vooruitgang

Dit is de tweede keer dat GGZ Nederland een dergelijke enquête over deelname aan Veiligheidshuizen onder haar leden houdt. Bij de vorige enquêtering in 2011 was de deelname van ggz-organisaties nog veel geringer. Ook is er in de tussentijd veel gebeurd op het vlak van privacy en samenwerking.

Privacy

In 2011 kwam duidelijk naar voren dat de samenwerking nog in een opstartfase zat en privacy voor veel problemen zorgde. Inmiddels is er veel verbeterd. Hoewel de privacykwesties nog verre van opgelost zijn, is er in de meeste Veiligheidshuizen wel een werkbare modus van samenwerking gevonden.

Downloads