login »
08 juli 2016

Tussenbericht: Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

Noodzaak

De aanpak van complexe vraagstukken door ketenpartners kan alleen effectief gebeuren als de gegevens uitgewisseld kunnen worden die voor een gezamenlijke aanpak noodzakelijk zijn. Maar het gegevensuitwisseling is aan regels gebonden. De wetgeving hierover varieert per beroepsgroep. De politie heeft bijvoorbeeld te maken met andere voorwaarden dan de GGZ.

Werkgroep

De werkgroep, waarin de belangrijkste ketenpartners van de Veiligheidshuizen vertegenwoordigd zijn, bekijkt hoe het uitwisselen van persoonsgegevens op een legitieme, verantwoorde en effectieve manier kan plaatsvinden. Vorig jaar is in een tussenbericht beschreven wat de werkgroep zich als doelen stelde. Inmiddels zijn hierover al verschillende documenten opgesteld.

Downloads