login »
30 september 2016

Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.

Inzet van alle partijen

De zorg en ondersteuning voor verwarde personen kan en moet beter. Ook is er een nog grotere inzet van alle partijen nodig. Dat waren de voornaamste conclusies uit de tweede rapportage van het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ afgelopen zomer.

In een aantal 'verdiepingsregio's' experimenteren gemeenten en organisaties al met een betere aanpak. Zo wordt op verschillende plaatsen gewerkt met alternatieve vormen van vervoer dat beter aansluit bij de behoefte van mensen die verward gedrag vertonen en zijn er verschillende opvanglocaties voor verwarde mensen waar snelle risicotaxatie en eventueel doorverwijzing plaatsvindt.

Vervolg

Het kabinet en de VNG willen dat deze nieuwe werkwijzen breed worden doorgevoerd. Daarvoor moeten bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Aanjaagteam Verwarde Personen krijgt daarom een vervolg. Het nieuwe zogenaamde ‘schakelteam’ onder leiding van Onno Hoes gaat gemeenten en professionals hierin ondersteunen.

Aan het einde van de termijn van het schakelteam, 1 oktober 2018, moeten alle gemeenten en regio’s beschikken over een goed werkend systeem voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag. Dat schrijven ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (VenJ), mede namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten, aan de Tweede Kamer.

Stand van het land

De rapportage van het aanjaagteam geeft ook een eerste beeld van 'de stand van het land'. Een nulmeting, als basis voor het vervolg. Er is al veel in gang gezet omtrent de aanpak verwarde personen. Toch is er nog weinig overkoepelend onderzoek voorhanden. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw heeft een agenda opgesteld voor onderzoek naar zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.

Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet al bekend dat er 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag, alternatieven voor patiëntenvervoer en het geven van zorg aan onverzekerden.

Downloads