login »
17 juni 2016

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

In opdracht van de VNG is een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.

De afgelopen jaren is de omgeving waarin de 34 Veiligheidshuizen in Nederland werken flink in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de decentralisaties in het sociaal domein, de komst van de sociale wijkteams en VeiligThuis. Sinds 1 januari 2013 hebben gemeenten de regie over de Veiligheidshuizen.

Aandachtspunten en mogelijkheden

De toekomstverkenning is opgesteld door oud-burgemeester van Capelle a/d IJssel Frank Koen. In het document beschrijft en duidt hij alle ontwikkelingen rondom de Veiligheidshuizen. Tevens benoemt hij de aandachtspunten en mogelijkheden en schetst hij een beeld hoe de Veiligheidshuizen zich verder zouden kunnen ontwikkelen.

De VNG gaat het document gebruiken om, in samenspraak met haar leden en ketenpartners en het Rijk, te komen tot een gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van de Veiligheidshuizen.

Downloads