login »
05 december 2016

Ontwikkelingen meerjarenagenda Veiligheidshuizen

De meerjarenagenda Veiligheidshuizen heeft de afgelopen weken inhoudelijk vorm gekregen. De VNG, het ministerie van VenJ en het CCV zijn bezig met een ronde langs de regionale stuurgroepen om de agenda verder in te vullen.

Vooral de thema’s positionering, MDA++, Veilig Thuis en de integratie van de sociale wijkteams, blijken momenteel bij de Veiligheidshuizen hoog op de agenda te staan.

Landelijke stuurgroep

De landelijke stuurgroep heeft ingestemd met de gevolgde lijn van de meerjarenagenda en herkent zich hier ook in. De agenda bevat enkele concrete en praktische punten die de komende tijd verder uitwerkt moeten worden. Deze punten omvatten:

  • Optimaliseren basisinfrastructuur, waaronder: informatiedeling, ICT (GCOS), financiering, resultaten en rendement en de landelijke bekendheid van Veiligheidshuizen.
  • Verbinding met de omgeving, waaronder: Veilig Thuis, MDA++, personen met verward gedrag, ZSM, justitiabelen en radicalisering.