login »
02 mei 2016

Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.

Landelijk kader

Het Landelijk kader Veiligheidshuizen is in januari 2013 tot stand gebracht door en voor alle landelijke partners die deel uit maken van het netwerksamenwerkingsverband van Veiligheidshuizen in Nederland. De regie op de Veiligheidshuizen is verschoven van het Rijk naar gemeenten. Daarmee hebben deze de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op de regionale samenwerking in het Veiligheidshuis.

Stand van zaken

Het is bekend dat het Landelijk kader nog niet overal is doorgevoerd. Voor de positionering en taakafbakening van de Veiligheidshuizen ten opzichte van onder meer de ZSM-tafels en de wijkteams, is dit echter wel van groot belang. Een overzicht van de huidige stand van zaken is noodzakelijk om gericht te werken aan de verdere doorvoering van het Landelijk kader.

Verdere doorontwikkeling

Tijdens het onderzoek is nagegaan in hoeverre het Landelijk kader in de praktijk wordt doorgevoerd, welke knelpunten worden ervaren en welke lessen er getrokken kunnen worden uit de wijze waarop de Veiligheidshuizen functioneren. Het onderzoek biedt een goede basis voor de verdere doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen.

Aandacht

Een van de conclusies is dat de Veiligheidshuizen door het Landelijk kader een duidelijke focus hebben gekregen. Daarnaast blijkt dat de verbinding tussen de Veiligheidshuizen en ZSM, Veilig Thuis en de sociale wijkteams de komende periode om aandacht vraagt.