login »
17 maart 2015

Inventarisatie Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

De VNG heeft gemeenten en ketenpartners gevraagd welke onderwerpen aandacht moeten krijgen om de Veiligheidshuizen verder te brengen in hun ontwikkeling. De uitkomsten zijn verwerkt in een inventarisatie met de onderwerpen waar de Landelijke stuurgroep zich het komend jaar op gaat richten. De inventarisatie is inmiddels definitief vastgesteld.

Onderwerpen

1. De verbinding van ZSM met de Veiligheidshuizen
2. Veiligheidshuizen en de decentralisaties
3. Selectie zaken/Triage
4. GCOS
5. Privacy
6. Betrokkenheid kleinere gemeenten
7. Nieuwe doelgroepen/thema’s
8. Algemene ontwikkelingen en actualiteiten

Downloads