login »
28 mei 2015

Beeldverslag Symposium ‘Veiligheidshuizen breed in beeld’

Hoe kunnen we de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen laten aansluiten op de 3D-ontwikkeling? Over die vraag bogen Limburgse bestuurders zich vorige maand tijdens een bijeenkomst in Roermond. Inmiddels is het beeldverslag van dit symposium gereed.

De provincie Limburg telt zes Veiligheidshuizen. In de domeinen waarin de Veiligheidshuizen opereren, vinden verschillende verschuivingen plaats. Decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Werk & Inkomen zijn van invloed op de Veiligheidshuizen. Een goede verbinding is daarom essentieel.

In het beeldverslag passeren de volgende onderwerpen de revue:

  • Doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen
  • Aansluiting Veiligheidshuizen met de 3D-ontwikkeling
  • Vertaalslag thema Veiligheidshuizen in relatie tot de 3D’s naar de lokale praktijk

Downloads