login »
18 december 2014

Voorzitters GGZ Nederland en KNMG over beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Welke mogelijkheden hebben zorgprofessionals om patiëntinformatie met derden te delen en waar ligt de grens? Deze vragen staan centraal in de ‘Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden’ die deze week verscheen. De publicatie gaat in op het hoe en waarom van het beroepsgeheim. “De wegwijzer is bedoeld om samenwerking te bevorderen, niet om deze tegen te werken”.

Zorgwekkende ontwikkeling

Voorzitter van GGZ Nederland Jacobine Geel en KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag waren nauw betrokken bij de totstandkoming van de wegwijzer. Zij zijn ervan overtuigd dat het beroepsgeheim de veiligheid juist ten goede komt. “Vanuit de Veiligheidshuizen horen wij steeds vaker een geluid dat het beroepsgeheim binnen het samenwerkingsverband ruim mag worden geïnterpreteerd. Dat vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling.”

Afweging

Er zijn vier uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht, die in de Wegwijzer uitgebreid aan de orde komen. Het betreft toestemming van de cliënt/patiënt, een wettelijke verplichting, het meldrecht en het conflict van plichten. Pasklare antwoorden voor iedere situatie, biedt de Wegwijzer niet. “Dat zou ook onmogelijk zijn”, stelt Geel. “De Wegwijzer benadrukt dat de afweging bij de zorgprofessional ligt, en maakt duidelijk waar er iets te wegen valt.”

Downloads